🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Prokrastinace – význam odhalení a prevence

recruitment
kouč a assessment

Prokrastinace – význam jejího odhalení a prevence je vysoký jak pro tým a celou firmu, tak i pro jednotlivce. Ze zkušeností firem víme, že prokrastinace může pro firmu znamenat v dlouhodobém horizontu problém. Vedení firmy ruku v ruce s personalisty se ocitají před otázkou prokrastinace, jak se jí zbavit a jak jí předcházet.

Prokrastinace v pracovním prostředí

Prokrastinaci v pracovním prostředí poměrně zřetelně zobrazuje film “Office Space” (1999), který režíroval Mikea Judgea. V tomto filmu hlavní postava Peter Gibbons pracuje v korporátním prostředí ve firmě Initech. Ve filmu se objevuje i scéna, kte je krásně vidět jeho postoj k práci a jeho prokrastinace. Peter navštěvuje terapeuta a svěruje se mu, že není spokojený se svým pracovním životem a prokrastinuje.

Doslova říká: “Každý den jdu do práce a dělám jen minimum potřebného, abych nebyl vyhozen. Trávím většinu času tím, že es snažím vypadat zaneprázdněně. Když můj séf přijde, předstírám, že pracuji, ale ve skutečnosti jen zírám do obrazovky nebo se flákám.”

Má pro vás význam prokrastinaci odhalit?

Tato scéna jasně ilustruje, že zaměstnanec, který prokrastinuje:

 • Odkládá práci a to i tu důležitou – tráví zaplacený čas neproduktivně
 • Předstírá  zaneprázdněnost – aby předešel kompromitujícímu rozhovoru s vedoucím, hraje divadlo a snaží se vypadat na oko pracovně vytížený
 • Pociťuje vnitřní nespokojenost – dostává se do hlubších sfér nedostatečného pocitu štěstí ve svém pracovním životě a není dostatečně motivován to změnit.

Scéna z tohoto filmu jasně ukazuje, jaký dopad přináší prokrastinace, která vede k neefektivnosti a zároveň k nespokojenosti. Pro HR a personalisty toto může být významným poznatkem při nastavování strategií při řešení podobných problémů ve firmě.

Psychodiagnostické nástroje jako je WORKtest mohou pomoci identifikovat zaměstnance s tendencí k prokrastinaci a poskytnout jim podporu k jejímu překonání. S pomocí testu  a rešerše okamžitě poznáme, kde se zaměstnanci potýkají s prokrastinací.

Příčiny prokrastinace

Zaměstnanec začne prokrastinovat z různých důvodů, proto je pro HR a personalisty obzvlášť důležité pochopit význam a správnou definici prokrastinace.

Prokrastinace ovlivňuje jak pozice kancelářské tak i manuální. Ovšem u fyzicky vykonávané  práce je nedostatečně odvedený výsledek práce lépe odhalitelný než u práce duševní.

Lidé prokrastinují například z důvodu obav z neúspěchu, mají strach, že cílený výsledek nedosáhnou, proto odkládají jeho splnění.

Lidé mohou vykazovat také i malou motivaci nebo si špatně zorganizují čas a věnují se v první řadě nedůležitým činnostem a ty zásadní úkoly odsunou.

HR a personalisté ve spolupráci s vedoucími pracovníky potřebují identifikovat příčiny prokrastinace, aby dokázali snadněji nalézt řešení. Vhodné je:

 • Stanovit priority – jasně určit nejdůležitější úkoly a rozdělit je na menší části, aby zaměstnanec vnímal úkol jako splnitelný. V lidové řeči se toto nazývá rozporcovat slona před jeho konzumací. Celého slona strávník nezvládne najednou, ale po kouskách ano.
 • Kvalitní  plánování – kontrolovatelný harmonogram plnění úkolů včetně určení záchytných bodů, ve kterých dostává vedoucí pracovník zpětnou vazbu.
 • Omezení rozptylujících faktorů – eliminace rušivých vlivů v pracovním prostředí.
 • Motivace a podpora drobných radostí v každodenním pracovním životě zaměstnance. 

 

Testování prokrastinace pomocí WORKtest nástroje pomáhá firmám diagnostikovat tendence zaměstnanců k prokrastinaci.

Přehled o zátěžových faktorech má pro vedení vysokou hodnotu:

 • WORKtest dokáže identifikovat rizikové faktory – pomáhá tím odhalit příčiny prokrastinace a navrhnout efektivní strategie
 • Díky identifikaci příčin firma snadněji zvládne zvýšit produktivitu a celkovou pohodu v týmu (práce se rozdělí efektivněji)
 • Podpoří se dlouhodobý efekt na kvalitu duševního zdraví lidí ve firmě a jejich pocitu spokojenosti a štěstí.

 

Prokrastinace – význam prevence a tipy pro personalisty v souvislosti s řešením prokrastinace ve firmách:

 • účast na školeních zaměřených na téma prokrastinace, což poskytne hlubší know-how a náhled na tuto problematiku
 • workshopy personalistů – vzájemné sdílení zkušeností různých odvětví a firem
 • odborná literatura jako například kniha “The Procrastination Equation” od Piersala Steela, v češtině vyšla kniha Konec prokrastinace Petra Ludwiga
 • spolupráce s odborníky, psychoterapeuty a být schopni pomoci jednotlivcům, u kterých se problém prokrastinace vyskytne, pokud není v zájmu firmy spíše ukončení pracovního poměru.

Opak prokrastinace

Cílem personalistů i vedení firmy jsou proaktivní zaměstnanci s efektivním přístupem k práci.

Pokud jste viděli film “Ďábel nosí Pradu”, tak v tomto filmu hlavní postava Andrea příkladně demonstruje výjimečné pracovní nasazení a iniciativu. Například dostane úkol získat nepublikovaný rukopis knihy “Harryho Pottera”. Tento úkol je velmi těžký, ale ona to dokázala, udělala maximum a rukopis dostala na stůl své šéfové. Tato scéna ukazuje jasný opak prokrastinace, tedy:

 • proakvititu Andrey, která neodkládá úkol a ihned na něm  začne pracovat
 • iniciativu – hledá  způsoby, jak dosáhnout cíle, telefonuje a pracuje s vysokým  nasazením
 • efektivita – úkol splní úspěšně a včas, i když se zdál  nesplnitelný.
 • Ač je slovo prokrastinace poměrně moderním výrazem, ukazuje se, že jeho řešení i prevence má významný vliv na celkovou výkonnost týmů i firem.

Rozklíčování potenciálu jednotlivců se dá zjistit. Pro snadnější rozpoznání hranic efektivity existují metody měření a WORKtest patří k významným pomocníkům personalistů při odhalování skrytého potenciálu zaměstnanců.

 • Po identifikaci slabých článků týmu se personalistům i vedení firmy snadněji nachází řešení.
 • Zdravé a produktivní prostředí firmy přispívá k duševní pohodě všech pracovníků.
 • V prevenci prokrastinace mohou personalisté významně přispět k vytvoření zdravého a produktivního pracovního prostředí, což vede k vyšší spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců.
 • Proaktivní přístup k řešení prokrastinace zlepší celkovou atmosféru ve firmě a podpoří dlouhodobou udržitelnost výkonu.

Česká verze

English version

Русская версия