🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Inovace ve vzdělávání - Měřitelnost a Progres

Transformace vzdělávacích procesů cestou návratností investic - ROI

Kdo měří, ten řídí   – efektivita a měřitelnost vzdělávání = návratnost investic  

Objevujte potenciál a zvyšujte výkon svých zaměstnanců efektivně

Vítejte na místě, kde se vzdělávání setkává s inovací a měřitelností

 Naše inovativní přístupy vám umožní dosáhnout nejen skutečné efektivity ve vzdělávání, ale také měřit jejich výsledky.

Psychodiagnostika Worktest vám nabízí detailně propracovaný systém měření efektivity vzdělávání, metody vzdělávání a rozvoje online testem, který nelze stylizovat. S diagnostikou budete umět snadno pracovat a měřit progres rozvoje jedince či celého týmu.

Budete znát identifikaci rozvojových potřeb dříve, než sestavíte rozvojové plány, ty za vás udělá naše psychodiagnostika.

Naše psychodiagnostika vám poskytne nástroje pro identifikaci a plánování rozvojových potřeb vašich zaměstnanců. Takto můžete být o krok napřed a přizpůsobit vaše vzdělávací strategie aktuálním potřebám a trendům.

Podpořte růst a rozvoj vašich dovedností s námi.

S námi nejen zvyšujete výkon vašeho týmu, ale i budujete silnější a více motivované pracovní prostředí.

 

dna firmy
recruitment
kouč a assessment

Jak pomáhá naše psychodiagnostika ve vzdělávání firmám, koučům, mentorům a lektorům?

Zvýšte efektivitu vaší práce v oblasti rozvoje a koučinku lidí a současně ušetřete energii. Naše diagnostické metody se zaměřují na širokou škálu klíčových oblastí, od osobního nastavení a motivace přes spokojenost, výkon, energetický potenciál až po zátěžový index a faktory omezující růst. S našimi metodami rozvoje a výstupy z diagnostiky budete mít nástroje, které vám výrazně usnadní práci s potenciálem vašich klientů.

Zaměřujeme se na stěžejní  témata:

Efektivita práce s lidmi, Rozvoj lidí, Koučink lidí, Diagnostika osobnosti, Osobní nastavení, Motivace a výkon, Spokojenost zaměstnanců, Energetický potenciál, Zátěžový index, Limitující faktory v práci, Metody rozvoje, Práce s potenciálem klienta.

Co s výsledky testu?

    1. Diagnostika poskytuje vysoce kompaktní výstupy, kdy se vše se generuje z jednoho testu, čímž je zaručena vysoká míra přesnosti, objektivity a spolehlivosti výsledků.
    2. Benchmarking umožní porovnat výsledky jedinců podle kvality, výkonu, rizikových faktorů či vhodnosti na pracovní pozici. Pracuje s potenciálem jedince  v čase, respektuje jeho zátěžový index a motivaci.
    3. Diagnostika poskytuje metody vzdělávání rozvoje. Investice do vzdělávání jsou efektivní a reflektují vnitřní motivaci jedince, jeho chuť se vzdělávat, touhu růst či schopnost uplatnit nabyté informace do praxe. Tou je Agilita, důležitá dovednost pro uplatnění získaných informací do praxe. 

#1 Nejoblíbenější výstup mezi kouči a lektory
LIFE- balance - to chce každý

Proč si vybrat online psychodiagnostiku pro kouče?

Práce s diagnostikou kouči umožňuje nahlédnout do nitra jedince a odhalit jeho skrytý potenciál. WORKtest však nepouze diagnostikuje jednotlivce či týmy, ale také slouží jako nástroj pro jejich další rozvoj.

Koučování s WORKtestem se tak stává fascinující interaktivní hrou.

Tato diagnostika pracuje na podvědomé úrovni a využívá 95 % mysli, což znamená, že odhaluje jedince takové, jací skutečně jsou, bez jeho snahy o stylizaci nebo vylepšování se.

Výsledky do 20-25 minut

Rychlý a efektivní. WORKtest nezatěžuje časem, test trvající maximálně 25 minut. Test probíhá na podvědomé úrovni, zajistí vysokou koncentraci bez možnosti ovlivnění výsledků testovaným. Výsledky jsou dostupné okamžitě po dokončení, včetně možnosti porovnání dat prostřednictvím benchmarkingu.

Šetří čas při práci i peníze

WORKtest přináší efektivní hodnocení pracovního potenciálu v jednom komplexním testu, nahrazujícím rozsáhlá dotazníková šetření. S naší inovativní technologií nabízíme přesné, objektivní a spolehlivé výsledky pro rychlý a cílený rozvoj zaměstnanců. Ideální pro efektivní řízení lidských zdrojů.

Odhalí potenciál jedince

Odhalení Potenciálu a předvídání rizik WORKtest odhaluje komplexní potenciál jedince - od chování a výkonu, přes motivaci a zátěž, až po schopnosti, dovednosti a kontraproduktivní chování. Naše diagnostika umožňuje sledování hodnot v čase, což pomáhá identifikovat potenciální rizika dříve, než se projeví v praxi.

Moderní HR nástroj diagnostiky

WORKtest představuje průlom v psychodiagnostice, umožňující měřit přes 300 různých kritérií. Umožňuje uživatelům sestavovat a upravovat vlastní kompetenční modely a pracovní pozice, pracovat s datovým benchmarkem na základní i pokročilé úrovni. Jeho schopnost porovnávat data představuje klíčový prvek pro efektivní práci s lidmi na všech úrovních řízení.

Inovativní HR nástroj 21.století

PSYCHODIAGNOSTIKA WORKtest je silnou zbraní

Upravit obsah

Vhodné pro větší a velké firmy, které aktivně řídí a vzdělávají lidi ve firmě, optimalizují fluktuaci, řídí talenty a nástupnictví do klíčových pozic, aktivně využívají procesy náboru a výběru zaměstnanců a chtějí strategicky pracovat s výstupními daty. 

Paušální platba za užívání systému množstevní slevy a bonusy

Upravit obsah

Vhodné pro malé, menší a střední firmy, které se zaměřují na potenciál lidí ve firmě, optimalizují fluktuaci, vzdělávají talenty, vybírají klíčové pozice či své obchodní partnery. Poskytujeme i jednotlivé diagnostiky, bez balíčků.

Platba na jednotlivé reporty a služby, množstevní slevy a bonusy. Staňte se naším partnerem a získejte jeho výhody.

Česká verze

English version

Русская версия