🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

STUDIE - Stres a jeho vliv na motivaci zaměstnanců

Stres má na pracovní výkon složitý vliv, který nelze zredukovat pouze na jeho dopad na motivaci. Ačkoli korelace mezi stresem a některými motivačními faktory mohou být slabé, stres (jak distres, tak eustres) ovlivňuje pracovní výkon mnoha dalšími způsoby.

Řízení stresu na pracovišti a podpora pozitivního stresu na pracovišti mohou hrát klíčovou roli ve zlepšení motivace a pracovního nasazení.

recruitment
kouč a assessment

Úvod do studie

V rámci této studie bylo analyzováno chování a pocity více než 1300 respondentů napříč 21 různými obory a pracovními pozicemi. Hlavním cílem bylo prozkoumat, jak škodlivý stres (distres) a pozitivní stres (eustres) souvisí s motivačními faktory a jak se tyto vztahy liší mezi muži a ženami. Studie přináší hlubší porozumění dynamice pracovního prostředí a nabízí cenné přehledy pro management a HR oddělení.

Cíle studie

1. Prozkoumat vztahy mezi škodlivým a pozitivním stresem (distrese a eustres) a vybranými motivačními faktory výkonu:

  • Motivace na výsledek
  • Sebemotivace
  • Aktivita
  • Vysoké pracovní nasazení

 

2. Identifikovat klíčové motivační faktory ovlivňující výkon ve vztahu ke stresu

3. Rozlišit, jak se tyto vztahy liší mezi muži a ženami.

 

Metodologie – psychometrika WORKtest

Studie vychází z analýzy dat více než 1300 respondentů z 21 různých oborů a pracovních pozic. Hlavní proměnné zahrnují aktivitu, motivaci na výsledek, sebemotivaci, výši pracovního nasazení, škodlivý stres (distres) a pozitivní stres (eustres). Byly použity kvantitativní metody sběru dat a analýzy interních hodnotících reportů psychometriky WORKtest. Pro analýzu byly využity metody deskriptivní statistiky a Pearsonova korelace k posouzení vztahů mezi proměnnými.

Očekávání

Očekáváme, že výsledky studie odhalí cenné informace o tom, jak škodlivý stres (distres) a pozitivní stres (eustres) ovlivňují motivaci zaměstnanců. Specificky se zaměříme na identifikaci faktorů, které stres ovlivňuje nejvíce. Naší snahou bylo zejména zjistit, zda má škodlivý stres dopad na vybrané motivační faktory.

Závěr

Studie odhalila, že vztah mezi škodlivým a pozitivním stresem na vybrané motivačními faktory nebyl výrazně silný. To naznačuje, že přímý vliv stresu na motivaci a pracovní výkon je komplexnější a závislý na dalších faktorech.  To nás vedlo k rozšíření studie o další ukazatele motivačních faktorů s cílem najít další vzájemné korelace – shody, což se nám povedlo zjistit.  Ve studii se rovněž dozvíte genderové rozdíly mezi muži a ženami verzus distres (škodlivý stres) a eustres (pozitivní stres). 

Studie je rovněž obohacena o doporučení pro management firmy, HR a zaměstnance.

Korelace mezi Distresem (negativním stresem) a Eustresem (pozitivním stresem) angažovaností a vybranými  4 motivačními faktory:

Z výše uvedených vstupních korelací vyplývá, že škodlivý stres (distres) má tendenci slabě negativně ovlivňovat motivační faktory výkonu, zatímco pozitivní stres (eustres) s těmito faktory souvisí pozitivně, ačkoli vztah při výběru těchto motivačních faktorů je poměrně slabý. To naznačuje, že řízení stresu a podpora pozitivního stresu na pracovišti mohou hrát klíčovou roli ve zlepšení motivace a pracovního nasazení. Celou studii naleznete v dokumentu níže.

Česká verze

English version

Русская версия