🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Time Management vs. Energy Management

recruitment
kouč a assessment

Poznejte svůj energetický potenciál a řiďte se svou energií, ne časem!

V top managementu často potkáte lidi, kteří nezřídka pracují 10 – 12 hodin denně, i více. Přicházejí domů v pozdních večerních hodinách, když jejich rodiny uléhají k spánku. Málo spí, špatně se stravují, na jejich volný čas jim zbývá mizerné procento času. Přejí si, aby den měl minimálně 48 hodin.

Bohužel tato zkušenost není neobvyklá. Mnoho z nás se snaží splnit požadavky, kladené na naši pracovní pozici, a tak zůstáváme déle v práci. Neschopnost splnit plán a dobře si rozvrhnout práci souvisí s již  tolik probíraným tématem Time Managementu. I přes dobře zkonkretizovanou a strukturovanou práci v daných časových intervalech, nedokážeme roboticky postupovat krok za krokem a ušetřit tím svůj čas. Roste naše nespokojenost. Může se snižovat sebedůvěra a sebejistota, což nás ovlivňuje psychicky, emočně, fyzicky i mentálně.

Čím více se chceme „zakousnout“ do práce a vydržet pracovat i bez přestávek, tím jsme paradoxně:

  • méně produktivní a flexibilní
  • zhoršuje se naše koncentrace
  • zvyšuje se tendence k vyšší chybovosti
  • klesá náš entuziasmus a nadšení pro danou věc

 

Díky diagnostice WORKtest si už déle všímáme významné souvislosti mezi energií a schopnosti Time Managementu. Lidé, kteří oplývají vyšší energií, mívají lepší dovednost řídit svůj čas a rozvrhnout si své aktivity. Ne však naopak – vyšší míra schopnosti Time Managementu nemusí zapříčinit nárůst energie, spíše kompenzuje její nedostatek.

Diagnostika WORKtest potvrzuje tento fenomén, který se stále častěji diskutuje v zahraniční literatuře. Ústřední problém související s práci vyžadující přesčasy, poukazuje na skutečnost, že čas je omezeným zdrojem. Jak si však můžete povšimnout, tato komodita je vnímána značně subjektivně. Jednou nám čas doslova „utíká“, jindy ne a ne dosáhnout konce pracovní směny. Tato odlišnost však souvisí s naším energetickým potenciálem, který dokáže čas zkracovat či jej prodloužit. Jak? Nadmíra a rovnováha mentální, fyzické i emočně psychické energie zajistí příliv kreativních nápadů, dodá sebedůvěru a zesílí koncentraci, a to urychlí řešení pracovních úkolů. Jsme více produktivní, flexibilnější, lépe se adaptuje na změny a vyrovnáváme se stresem.

Závěrem …

Váš energetický potenciál je klíčem k vysoké výkonnosti a ovlivňuje vaše:

  • nadšení a entuziasmus
  • inovativní a kreativní myšlení
  • míru stresu,

 

K navyšování produktivity a výkonnosti zaměstnanců při současném snižování možnosti vyhoření, potřebují organizace zjistit energetický potenciál jedince a zaměřit se přímo na něj. Efektivně energizovat jedince znamená poodhalit jeho energetický potenciál a motivaci.

Česká verze

English version

Русская версия