🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Výstupy diagnostiky

Nespoléhejte jen na intuici a pocitová rozhodnutí, nenahradí vám objektivní data, fakta a měřené informace.  Přesné výstupy testování přinesou požadovaný efekt.

Spoléhejte na WORKtest

Výstupy diagnostiky: Objektivní, přesné a srozumitelné.

Diagnostika WORKtest produkuje výsledky založené na důkladném a komplexním testování, které eliminuje stylizaci. Výsledky dosahují maximální přesnosti testovacích metod 0.85 až 0.92. Unikátní je také korelace (shoda) výstupů napříč všemi hodnotícími kritérii, což zaručuje komplexní pohled na jedince. Výstupy jsou v mutaci CJ, AJ, RJ, čímž se stávají přístupnými pro široké spektrum uživatelů.

Spokojený zaměstnanec

Spokojený zaměstnanec je hybnou sílou a klíčem k úspěchu každé firmy. Spokojení zaměstnanci zvyšují efektivitu práce a jsou hnacím motorem týmu a firmy.  Mají vysokou míru angažovanosti, jsou motivováni a loajální firmě.

výstupy Worktest diagnostiky
  • Hodnotící kritéria WORKtest jsou jsou věcně a srozumitelně popsaná a doplněná o normu populace, poskytují hluboký vhled do celkového skóre jedince ve srovnání s populační normou. 
  • Audity představují komplexní výstupy, zaměřující se na všechny aspekty osobnosti, což je klíčové pro ucelené pochopení a hodnocení jedince.
  • Kompetenční modely poskytují variabilitu a jsou námi pečlivě sestavené, nebo si je uživatele mohou vytvořit sami z našeho rozsáhlého seznamu kritérií, které jsou přizpůsobitelné dle individuálních potřeb.
  • Benchmarking umožňuje efektivní porovnání všech získaných dat, důležitých pro strategický management firem.
MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

CHCETE PŘESNÉ VÝSTUPY?
KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Assessment WORKtest je silnou zbraní velkých firem

Česká verze

English version

Русская версия