Jediný psychodiagnostický nástroj, který díky unikátní metodě měří reálné schopnosti a dovednosti jednotlivců.

Různé psychotesty a srovnání s naším produktem WORKtest

Psychotesty jsou zlidovělým názvem pro psychodiagnostický test neboli metodu, jejímž úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně dalších charakteristik individua.

Původně se psychotesty využívaly hlavně v klinické praxi pro stanovení diagnóz, v dnešní době se však stále více rozšiřují do běžné praxe ve firmách a do práce s lidskými zdroji. S psychotesty se tak můžeme setkat u výběrových řízení na volná pracovní místa, nebo při plánování kariéry a identifikaci potřeb pro vzdělávání. Dále pak u různých auditů, které zjišťují motivaci a spolehlivost zaměstnanců, nebo při hodnocení zaměstnanců po určitém časovém období.

Nyní Vám chceme představit hlavní skupiny psychotestů, které Vás mohou potkat a seznámit Vás s jejich silnými a slabšími stránkami.

Dotazníky versus psychotesty WORKtest

 • Dotazníky jsou metody založené na otázkách nebo výpovědích, k nimž se testovaná osoba vyjadřuje a sděluje nám tak, zda si myslí, že by v určité situaci reagovala tak nebo jinak.
 • Výsledky dotazníků jsou závislé na schopnosti introspekce testovaného jedince a také na tom, na kolik se rozhodne být upřímný a otevřený. Mimo jiné většina lidí nemá dostatek sebekritiky či nadhledu, aby byli schopni „objektivně“ posoudit sami sebe. Ani validizační škály a tzv. lži skóre nejsou zárukou kontroly správného vyplňování. Dotazníky tedy nehodnotí, jaká vyšetřovaná osoba je, ale jak se vidí, nebo dokonce jaká by chtěla být. Výsledky dotazníků bývají kategorizovány do několika málo hodnotících kritérií, dosáhneme tak omezeného popisu jedince. Výhodou dotazníků sice bývá snadné a rychlé vyhodnocení, ale jsou naprosto nevhodné do oblasti HR, kde většina lidí se snaží budovat svůj dobrý image a ovlivňovat tak dojem ostatních. Výsledky dotazníkového šetření jsou tak velmi zkreslené a jejich přesnost je mezi 45 a 60%.
 • Psychotesty WORKTest jsou díky svému projektivnímu způsobu práce s metodou PSG, objektivitě a téměř nulové subjektivitě přesný nad 85% a výše. Konkrétní závěry validizační studie jsou na 92%. Záleží na konkrétní položce. Můžeme se proto o něj opřít při našem rozhodování téměř s jistotou a dosáhneme velmi komplexního profilu testovaného jedince.

Výkonové metody a testy schopností versus psychotesty WORKtest

 • Výkonové testy jsou zaměřeny na výkon, nikoli na pracovní výkon (energii), ale na úspěch či neúspěch. Mezi ně řadíme testy inteligence, testy paměti, pozornosti nebo zkoušky kreativity.
 • Výsledky výkonových testů jsou nezávislé na subjektivních úmyslech testované osoby zkreslit výsledek. Dosahují tak poměrně vysoké míry objektivity i z hlediska toho, že je velmi jednoznačná interpretace a nedochází tak ke zkreslení ani interpretem výsledků. Jejich nevýhodou však je velmi úzké zaměření a časová náročnost. Abychom tak poznali některé způsoby myšlení testovaných, tak musí absolvovat dlouhé a náročné testování a získáme tím jen pár charakteristik.
 • Psychotesty WORKTest se však zaměřují na celou šíři nejen stylů myšlení, ale i osobnosti a za mnohem kratší dobu se dobereme komplexnějších a přesnějších výsledků.

Projektivní metody versus psychotesty WORKtest

 • Projektivní metody konfrontují jedince s podnětovou situací, která je značně neurčitá, málo strukturovaná a je tak možnost velkého počtu odpovědí. Tyto metody fungují na principu projekce, kdy to, co má člověk uvnitř sebe, své myšlenky a pochody, promítne do nespecifického materiálu a nevědomě tím odhalí své vnitřní charakteristiky.
 • Většina projektivních metod dosahuje komplexního obrazu testovaného jedince s minimální možností zkreslovat výsledky a to poměrně v krátkém čase administrace testu. Zde ale záleží na zkušenostech psychologa, který výsledky interpretuje a stráví tím většinou mnoho času. Tyto testy jsou velmi subjektivní, a proto výsledky jednoho člověka interpretované dvěma různými psychology nikdy nebudou zcela stejné.
 • U administrace projektivní metody musí být přítomný psycholog a administrace se většinou dělá individuálně, proto je toto měření poměrně náročné na provedení a čas.
 • Psychotesty WORKtest můžeme také zařadit mezi projektivní metody, nicméně v jeho případě se jedná o přesnou matematickou analýzu a grafické zpracování výsledků systémem WORKtest, nedochází tak ke zkreslení psychologem, jež test vyhodnocuje, a my se na výsledky můžeme plně spolehnout.
 • Worktest je možné administrovat skupinově a nemusí být přítomný psycholog u administrace a ani u vyhodnocení, ačkoli společnost Worktest si zakládá na tom, aby konzultace s klienty vedli lidé s psychologickým vzděláním. Vyhodnocení testu prování systém na základě matematické analýzy, klient tak dostane graf, kde jsou zobrazeny výsledky s objektivitou 99,4%. Všechny položky v grafu jsou srozumitelně popsány, a tak se nemůže stát, že by výsledkům laik nerozuměl.

Získali byste rádi více informací? Kontaktujte nás.

Přihlášení k newsletteru

© 2012 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ),
251 68, Office společnosti a korespondenční adresa:
Štěrboholská 1434/102a - budova B, 102 00 Praha 10,
IČO: 24710628, DIČ: CZ 24710628
0
Při hledání nového zaměstnání potřebujete poradenství v následující oblasti:
91 % hlasů
4 % hlasů
3 % hlasů
3 % hlasů
Počet hlasujících: 120