🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Co je Quiet Quitting a jak ovlivňuje firmy​

recruitment
kouč a assessment

Ticho, které zní jako varování. Ticho, které má fatální důsledky pro firmu. Tiché odcházení zaměstnanců, známé také jako Quiet Quitting. Je to fenomén, který vyvolává otázky ohledně motivace, angažovanosti a duševního zdraví v pracovním prostředí. Jak může tato forma rezignace ovlivnit firmy a co to znamená pro jednotlivé zaměstnance? 

Co je Quiet Quitting

Jedná se o tiché chování zaměstnance, který se rozhodl, že se nebude aktivně zapojovat do pracovních povinností a dá přednost například vlastnímu osobnímu životu. V něm se potom maximálně angažuje. Quiet Quitting můžete rozpoznat například: 

  • nesdělování zpětné vazby 
  • žádné návrhy a ani žádné zapojování do nových aktivit
  • odmítání přesčasů a práce navíc – 8 hod a hned domů
  • nezájem o společné a firemní akce 
  • minimální vztahy s kolegy 
  • … řada dalších ….

 

Tichá rezigance jako nepřítel firemního růstu

Firma, která má ve svém týmu Quiet Quittery, čelí nejen momentálnímu poklesu produktivity, ale také riziku stagnace a nerealizace svého plného potenciálu. Tito zaměstnanci mohou brzdit týmovou dynamiku a inovace. 

Tichá rezignace vytváří atmosféru, kde se nápady ztrácejí a tvořivost upadá.  

Následně dochází ke zpomalení růstu firmy a omezení schopnosti přizpůsobit se změnám na trhu.

Dlouhodobě může mít tichá rezignace nepříznivé dopady na firemní kulturu a vztahy mezi zaměstnanci. Způsobuje nárůst fluktuace zaměstnanců. To je velmi nákladný proces. Firma tím ztrácí, jak svou investici do odbornosti a dovedností svých lidí, tak také příležitosti pro růst a rozvoj. 

Když Quitte Quitting postihne klíčové zaměstnance a ti si začnou hledat práci jinde přijdete o know how a k tomu budete měsíce hledat další nové zaměstnance a zaučovat je. 

Chcete-li dosáhnout svého maximálního potenciálu, je důležité aktivně přistoupit k problému Quiet Quittingu a zabránit stagnaci růstu.

Kdo je to Quitter

Není totiž Quiet Quitter jako Quiet Quitter

Pohled na tichou rezignaci zaměstnance není vždy jednoznačný. Každý Quiet Quitter nosí svůj vlastní příběh a tak i důvod, proč zvolil tuto formu přístupu k pracovním povinnostem. Rozumět těmto dvěma pohledům může firmě pomoci přistoupit k situaci efektivně.

Co mají všichni společné je, že zaměstnanec, ačkoliv stále formálně pracuje ve firmě, postupně ztrácí svou angažovanost, motivaci a zájem o svou práci. Takový stav se projeví nejen sníženou produktivitou, ale také nízkým zapojením do týmových aktivit. 

 

Zaměstnanec, který se nepřetrhne

Zaměstnanec, který se chová jako Quiet Quitter, může mít své důvody. Může to být nedostatek motivace, nespokojenost s prací nebo pocit, že jeho přínos není dostatečně oceněn. Pro firmu je klíčové identifikovat tyto zaměstnance a snažit se porozumět jejich potřebám. Možná budou potřebovat novou výzvu, zpětnou vazbu nebo jednoduše více uznání za svou práci.

Komunikace a zapojení jsou klíčové k tomu, jak takového člověka znovu zapojit

 

Zaměstnanec na pokraji vyhoření

Na druhé straně může tichá rezignace znamenat, že zaměstnanec je na pokraji svých sil a stojí na prahu vyhoření. Někdy jsou lidé tak pohlceni pracovním nasazením a vysokou mírou stresu, že již nemají sílu na nic jiného než na základní povinnosti. Pro firmu je důležité nabídnout podporu a prostor pro obnovu energie svých zaměstnanců.

To může zahrnovat dočasné snížení pracovního vytížení, nabídku profesionální pomoci nebo změnu pracovního prostředí.

 

Jak ve firmě pracovat s Quiet Quittingem

Tichá rezignace má zásadní vliv na firemní kulturu. Může postupně vyčerpat energii a vitalitu v pracovním prostředí. Jak však mohou firmy a zaměstnanci reagovat na tuto výzvu? 

V následujících bodech se zaměříme na konkrétní kroky, které mohou pomoci rozpoznat a řešit Quiet Quitting.

 

Komunikace – aktivní komunikace hraje klíčovou roli. 

Firma by měla vytvořit otevřené prostředí, kde zaměstnanci mohou sdílet své obavy, potřeby a nápady. Pravidelné týmové schůzky a individuální rozhovory umožňují zaměstnancům vyjádřit své myšlenky a pocity způsobem, který zpětně vytváří důležitý vztah mezi vedením a týmem. Kromě toho, aktivní naslouchání ze strany vedoucích může pomoci identifikovat signály tiché rezignace a přijmout tak včasná opatření k řešení problému. 

 

Zpětná vazba poskytování konstruktivní zpětné vazby zaměstnancům 

Pravidelná zpětná vazba může předcházet a zabránit Quiet Quittingu. Firma by měla vytvářet systémy, které umožní zpětnou vazbu na výkon a rozvoj zaměstnanců. Tato zpětná vazba by měla být konkrétní, objektivní a zaměřená na růst. Zaměstnanci, kteří vidí, že je jejich úsilí oceněno a že mají možnost se zlepšovat a rozvíjet, budou pravděpodobně více angažovaní a méně náchylní k tiché rezignaci.  

 

Podpora a rozvoj – vytváření příležitostí pro rozvoj

Firma by měla nabídnout podporu a rozvojové příležitosti pro své zaměstnance, aby podpořila jejich angažovanost a energetickou stabilitu. Využít se dá mnoho forem podpory jako mentoring, koučink, odborná školení, či školení osobního rozvoje. Zajištění jasné cesty pro svůj kariérní růst může zaměstnance motivovat k dalšímu setrvání v organizace a zlepšení jejich výkonnosti. Kromě toho, zapojení zaměstnanců do tvorby cílů a plánů může posílit jejich pocit příslušnosti a angažovanosti, což výrazně snižuje riziko Quiet Quittingu. 

 

Prevence vyhoření – minimalizujte rizika

Firma by měla zajistit, aby pracovní prostředí a firemní kultura byly takové, které minimalizují riziko vyhoření. To zahrnuje sledování pracovního zatížení, umožňování flexibilního pracovního prostředí a povzbuzování k odpočinku. Firma by měla také klást důraz na udržitelné pracovní praktiky a podporovat vyvážený životní styl svých zaměstnanců. Prevence vyhoření pomáhá zaměstnancům udržet svou energii a motivaci, což opět snižuje riziko Quiet Quittingu a posiluje výkonnost týmu. 

 

Identifikovat Quiet Quittera – využijte diagnostiku WORKtest

Odhalení Quiet Quittera ve firmě je velmi obtížné. A právě zde může přinést neocenitelnou pomoc psychodiagnostika WORKtest. Tato diagnostická metoda je unikátní v tom, že pracuje na podvědomé úrovni a je tak schopna odhalit rizikové faktory chování u zaměstnanců. To umožňuje jednoduše identifikovat Quiet Quittery bez ohledu na to, zda jedná o lidi, kteří se nesnaží dostatečně, nebo o ty, kteří bojují s vyhořením. 

WORKtest sleduje podvědomé signály a identifikátory tiché rezignace, což umožňuje firmám reagovat na tuto problematiku rychle a efektivně. Tímto způsobem můžete snadno odhalit Quiet Quittera a udržet tak svůj tým motivovaný a produktivní. 

 

Quiet Quitting nenastane ve zdravém pracovním prostředí 

Firmy by měly investovat do vytvoření zdravého pracovního prostředí, kde zaměstnanci mohou růst a rozvíjet se, aniž by pociťovali potřebu odcházet tichým způsobem. Konec konců, spokojení a angažovaní zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu firmy. 

Klíčem je včasné odhalení Quiet Quittera v týmu, což je s komplexní diagnostikou WORKtest rychlé a snadné.

Česká verze

English version

Русская версия