🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Firemní kultura, firemní hodnoty angažovanost

Téma dnešní doby

Jaká firemní kultura je ta pravá? Ta, která je pro danou firmu ta nejvhodnější. Ta, kterou tvoří její zaměstnanci a  vytváří  „tzv. chemii“. Nedílnou součástí firemní kultury  jsou produkty nabízené firmou a specifikem trhu, na němž firma působí.

dna firmy
recruitment
kouč a assessment

ANGAŽOVANOST je klíčová hodnota firemní kultury

Angažovanost, Integrita a spokojenost zaměstnanců, kteří sdílí hodnoty a cíle společnosti, prožívají uspokojení z úspěchu firmy, jejíž jsou součástí. Angažovanost u zaměstnanců buď je nebo není, nedá se stimulovat pomocí benefitů, ale dá se budovat firemní kulturou. Celou studii včetně doporučení si můžete prohlédnout zde.

Emocionální stabilita a sounáležitost zaměstnanců, kteří mají pocit plného zapojení, jsou hodnotou firmy.

Co říkají relevantní data na Angažovanost?

Žádné dotazníky a dlouhé workshopy mapující firemní kulturu.

Pomocí algoritmu psychometriky WORKtest vytvoříme profily firemní kultury na míru firmám, které jsou z hlediska potřeb, cílů a angažovanosti zaměstnanců nejvhodnější. Máme k dispozici softwarový nástroj, který spolehlivě dokáže měřit firemní hodnoty angažovanost a integritu lidí ve firme. Na základě výstupných dat utváříme identickou firemní kulturu, která bude odrážet vaše potřeby. Vybírejte zaměstnance, kteří jsou v souladu s firemní kulturou, dosáhnete daleko lepších výsledků, zaměstnanci bodu spokojeni, integrovaní, práce je bude bavit a naplňovat, navíc budou šířit  dobré jméno společnosti.

Měříme firemní hodnoty, které používá  90 % firem, pokud je nemají nadefinované.

Firemní kulturu utváření její hodnoty

Každá firma má jinou firemní kulturu a principy, které sdílí se zaměstnanci i s managementem. Pokud má firma popsanou firemní kulturu, softwarový nástroj WORKtest je schopen přímo měřit a vyhodnocovat konkrétní ukazatele firemní kultury.

 • Pokud firma nemá definované principy firemní kultury, umíme je s vámi nadefinovat a spolehlivě měřit.
 • Pokud firma nemá ještě nadefinované  hodnoty firemní kultury,  vytvořili jsme 10 unikátních firemních hodnot, které používá 90 % firem.
 • DŮVĚRA, týmová spolupráce, podpora
 • ANGAŽOVANOST, osobní rozvoj 
 • ZÁKAZNÍK, spokojenost
 • KOMUNIKACE, efektivní a transparentní
 • DIVERZITA, udržitelnost a odpovědnost
 • FIREMNÍ ZDRAVÍ a well-being
 • INTEGRITA, respekt, etika
 • ADAPTABILITA a pružnost
 • INOVACE a kreativita
 • OCHRANA ZDRAVÍ a bezpečnost

Co tvoří firemní klima a utváří firemní kulturu?

Index morálních hodnot

Index stability a zátěže

Index dynamiky a chování

Index motivace

Index agility

Index risk faktorů

1. Softwarový nástroj diagnostiky identifikuje hodnoty firemní kultury:

2. Softwarový nástroj diagnostikuje tvrdá data a benchmarking vyhodnotí reálný stav:

3. Softwarový nástroj identifikuje a ukáže:

Jak dosáhnout synergického efektu firemní kultury?

Pro koho je projekt firemní kultury určen?

Nejsme teoretici, vycházíme z 25 leté praxe.

Každá firma má jinou firemní kulturu a principy, které sdílí se zaměstnanci i
s managementem. Pokud má firma popsanou firemní kulturu, softwarový nástroj je  schopen přímo měřit a vyhodnocovat konkrétní ukazatele firemní
kultury.

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Psychodiagnostika WORKtest je silnou zbraní firem

workshop basic

Česká verze

English version

Русская версия