🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Testování a měření korupční odolnosti, lze to vůbec?

recruitment
kouč a assessment

Shrnutí konference

Datum: 19. 11. 2012
Autor: Mgr. Eva Urbanová
Konference: Korupční prostředí v ČR – geneze, závazky, strategie. Proběhla pod záštitou Mgr. Karolíny Peak dne 13. 11. 2012 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Korupce a korupční jednání jsou fenoménem dnešní doby. Tato témata jsou nyní probírána napříč politickým spektrem a státní správou, ale ani soukromý sektor není výjimkou. O korupci se denně mluví a píše.

„Boj s korupcí je nekonečný boj s náturou člověka, korupce je reálně neměřitelná“, řekla místopředsedkyně vlády Mgr. Karolína Peak.

„Ano, s tím mohu souhlasit, ale důsledky korupce jsou katastrofické, korupci nezpůsobuje systém, procesy ani stroje, ale lidský činitel“, sdělila Mgr. Eva Urbanová. Korupci nevymýtíme, ale můžeme ji účinně regulovat tím, že klíčové manažery, státní úředníky a politiky přinutíme k odpovědnosti a začneme prověřovat účinným psychodiagnostickým nástrojem jejich odolnost vůči korupčnímu chování. Korupční jednání začíná v hlavě člověka, je nutné zaměřit pozornost na mapování a měření korupčního chování, nikoliv predikovat důsledky a čekat na to, do jaké příčky se každoročně propadneme. Korupčnímu jednání můžeme předcházet, nestačí jen o něm mluvit!


Jaká je přesná definice korupčního jednání a jak jí lze účinně měřit?

 • Jde o promyšlené a cílené jednání kvalifikovaných osob za účelem získání nezaslouženého a podle platné legislativy ČR nezákonného osobního prospěchu.
 • Psychodiagnostická metoda systému WORKtest® je unikátní. Dokáže jasně definovat a měřit korupční jednání ve všech směrech i fázích, včetně morální a korupční odolnosti, stability a motivace člověka, které vedou ke korupčnímu chování. Výsledný audit korupční odolnosti a ostatní výstupy z psychodiagnostického šetření mají vysokou validitu. WORKtest® podává maximálně popisný obraz chování člověka v pracovním procesu včetně náchylnosti ke korupci. Odhalí například riziko úplatky nabízet nebo přijímat, klientelismus, krádeže, korupční odolnost. Odliší jedince, kteří jsou schopni za určitých okolností přijmout nabízený úplatek a jedince, kteří již dopředu vytvářejí podmínky pro to, aby mohli úplatky brát. Určitým druhem korupce je i klientelismus, neboli zvýhodňování známých osob či přátel v rámci výběrových řízení na dodavatelské služby.

Jaká jsou fakta a statistiky?

 • Nejvýraznější korupční jednání je dle zveřejněných statistik ve veřejném sektoru. Indikátorem korupčního jednání v podnikatelském sektoru jsou dle benchmarkingových studií WORKtest® bezesporu tendry – výběrová řízení, klientelismus, úplatky, zpronevěra, spekulace, korupce, rychlé rozhodování, nevýhodný nákup. Norma korupčního jednání je podle dlouhodobé statistiky WORKtest® za dobu posledních 5 let mezi 49,8 % – 51,8 %.
 • Předmětem měření Auditu korupční odolnosti je především kombinace rizikových faktorů chování, morálky a etiky, motivace, psychické odolnosti a volních vlastností. Mezi nejzákladnější rizikové jednání zařadil WORKtest® na základě studií následující: klientelismus, zpronevěra (informační, finanční a know-how), spekulace, falšování a pozměňování dokumentů, korupční jednání, úplatkářství (nabízení a vyžadování), ovlivnitelnost okolím, apod.
 • Za zmínku stojí uvést i pět nejrizikovějších faktorů TOP manažerů (vzorek 700 manažerů ze 4 odvětví – služby, strojírenství, obchod a finance), kde je klientelismus na prvním místě (64,3 %), následuje informační zpronevěra (57,9 %), nabízení úplatků (57,4 %), falšování a pozměňování dokumentů (57%) a korupční jednání (56,9 %). Mezi ostatní patří spekulace (55,6 %) a vyžadování úplatků (53 %).
 • Dalším zajímavým pohledem je to, že ženy jsou více náchylné ke klientelismu a zpronevěře informací, muži zase častěji uplácejí, zatímco ženy se uplácet nechají, jsou také více ovlivnitelné okolím. Muži mají naopak korupci lépe promyšlenou než ženy, které ale vládnou lepší diplomacií.

Systém WORKtest®

 • Jsme jedinou společností na trhu, která má vyvinutou a v praxi úspěšně odzkoušenou metodiku a know-how pro měření spolehlivosti zaměstnanců i firmy jako celku.
 • Metodika systému WORKtest® umožňuje provádět hodnocení a měření v čase, a to opakovaně.
 • Přináší systémový benchmarkingový nástroj, který vyhodnotí korupční odolnost jednotlivců i firem. Systém je vyzkoušený a prověřený v praxi.

Co WORKtest zjistí

 • Kdo úplatky bere nebo nabízí?
 • Co člověka motivuje, jsou peníze na prvním místě?
 • Uznává a dodržuje jedinec morální normy, sjednané úmluvy a dohody?
 • Je člověk spekulant a promýšlí důsledky do detailů, nebo jen sleduje svůj prospěch?
 • Je jedinec natolik aktivní, aby inicioval korupci? Je ovlivnitelný okolím, morálně a psychicky stabilní a vyrovnaný, či labilní aj.
 • Z grafického znázornění výstupů je ihned patrné, zda je jedinec schopen korupčního jednání, v jaké míře, případně jakým způsobem k němu bude přistupovat.
 • Výstupy jsou jasné a srozumitelné každému, není tedy potřeba překladu k porozumění.
 • Díky unikátní metodě dosahuje validita výstupů 92 %, test je tedy relevantním prostředkem pro posuzování rizikového či protikorupčního jednání a chování u jednotlivců.
 • Testování korupční odolnosti se vyplatí ve všech sférách a nabízí širokou škálu možností, jak s informacemi o zaměstnancích nadále pracovat.

Závěrem bych uvedla, že korupci nelze vymýtit, je datovaná od 13. století, kdy se hojně vyskytovala ve sdruženích označovaných jako cechy. Lze ale účinným způsobem regulovat její dopady, zaměřit se na testování rizikového chování jednotlivců i skupin, předcházet drahým důsledkům, které jsou v současné době vyčísleny v mnoha miliardách. Máme dlouholetou zkušenost s testováním v soukromé sféře, proto je nutné přimět především politiky k odpovědnosti vůči korupci, jak sám uvedl i zástupce Nadačního fondu proti korupci.

Česká verze

English version

Русская версия