🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Online psychodiagnostika poskytuje:

Unikátní online nástroj psychodiagnostiky, jehož výstupy pomohou firmám a pracovníkům v oblasti HR vyřešit řadu situací.

1. Osobnostní, výkonové, zátěžové Audity

Náš systém poskytuje komplexní reporty o rozsahu 30, 55 a 75 kritérií. Výstupy jsou rozděleny do auditů a týkají se  morálních hodnot, spolehlivosti, důvěryhodnosti, mezilidských dovedností, dovedností v obchodu, pracovního výkonu, motivace, myšlenkových stylů, psychického zatížení a stresu, agility, schopnosti učit se a rizikových faktorů chování. Benchmark vám umožní sledovat progres a zněny jedince v čase.

2. Kompetenční modely výkonu a pozic

Naše diagnostické nástroje nabízejí různé kompetenční modely pro hodnocení vhodnosti jedince na pracovní pozice a jejich očekávaný výkon. Uživatelé mají možnost individuálně vytvářet reporty podle svých potřeb a preferencí, včetně možnosti editace. Kompetenční model rizikového chování pak slouží k identifikaci rizikového chování a omezení, které mohou negativně ovlivnit profesní výkon. Své reporty si můžete upravit dle vlastního výběru kritérií viz seznam kritérií.

3. Pracovní pozice

Slouží k hodnocení jednotlivců nebo týmů pro současné i budoucí pracovní pozice ve firmě. Můžete si vytvářet vlastní pracovní pozice podle šablon nebo vybírat z katalogu 2000 standardních pracovních pozic v 21 oborech. Recruitment Benchmarking vám pomůže určit nejvhodnější pořadí kandidátů na danou pozici. Talent Benchmarking pak slouží k identifikaci talentů pro potenciální obsazení pracovních pozic.

4. Procesní mapy kompetencí

Na přání klienta vytváříme cílené kompetenční profily, které odpovídají specifickým požadavkům. Tyto profily mají charakter kompetenčních modelů a zahrnují normy pro danou populaci. Zaměřují se na oblasti, které nejsou standardně obsaženy v systému, jako jsou kompetence spojené s firemní kulturou, DNA firmy, obchodní procesy v různých fázích, výstupy pro projektové řízení, firemní hodnoty, talent management, rizikové profily a další.

5. Doplňkové výstupy

Tyto výstupy jsou zásadní pro efektivní práci HR manažerů. Zahrnují metody vzdělávání a rozvoje, motivaci, odměny a stimuly pro dosažení spokojenosti zaměstnanců. Dále se zaměřují na angažovanost a týmové role v organizaci. Tyto aspekty zahrnují měření vnitřních postojů jednotlivců, jako jsou angažovaní, srdcaři, výkonní, schopní a budovatelé ve firmě. Kromě toho jsou využívány nástroje jako SWOT analýzy a analýzy DNA jednotlivců a týmy.

6. Systémové nástroje diagnostiky

Benchmarking Recruitment-Development-Cross je nástroj pro komplexní srovnání výsledků diagnostiky napříč celou firmou, jak pro jednotlivce, tak pro týmy. Tento nástroj slouží k podpoře rozvoje zaměstnanců i celé firmy. Poskytuje informace o výkonu, angažovanosti a hodnotách jednotlivců a týmů. Dále umožňuje vytváření manažerských reportů pro jednotlivce, týmy a vedení. Nástroj lze také využít při náborových procesech a výběrových řízeních a provádění SWOT analýz pro jednotlivce, manažery a vedení.

Výstupy (reporty):

Rozdělení grafické / textové

Výstupů z psychodiagnostiky WORKtest je mnoho – každý klient si je může podle potřeby sestavit sám vlastní výstup v administraci

WORKtest je silnou zbraní nadnárodních firem

workshop basic
MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Česká verze

English version

Русская версия