🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Co nabízí WORKtest

Vhodnost na pracovní pozici

váha důležitosti 95%

Pracovní výkon a zátěž

váha důležitosti 85%

Rizikové faktory výkonu

váha důležitosti 85%

recruitment

WORKtest je online psychodiagnostika nové generace, odlišná od dotazníků. Je objektivní, spolehlivá, validní, která neumožňuje stylizaci. Je vhodná pro firmy a procesy HR. Umožňuje sestavovat vlastní výstupy podle potřeby klienta. 

Online psychodiagnostika podává komplexní obraz jedince ve 3 stěžejních oblastech:

Pracovní pozice – Výkon –  Rizikové faktory.

recruitment
assessment

Online psychodiagnostika WORKtest poskytuje:

1. Osobnostní, výkonové, zátěžové Audity

Jsou systémem předdefinované komplexní výstupy (reporty), které čítají průměrně 30 – 50 hodnoticích kritérií v dané oblasti.

2. Kompetenční modely výkonu a pozic

Uživatel je sestavuje z nabídky 300 kritérií sám, podle potřeby a rozsahu.

Kompetenční modely jsou o rozsahu:

3. Systémové nástroje diagnostiky

Slouží pro nejrůznější porovnání a benchmarkingové studie napříč celou firmou, pro jednotlivci i týmy.

4. Pracovní pozice

Slouží pro měření kandidátů či zaměstnanců na stávající či budoucí pracovní pozice  firmy. 

5. Procesní mapy kompetencí

Výstupy na přání klienta, některé jsou již námi sestavené

6. Doplňkové výstupy

Nezbytné pro kvalitní práci HR manažerů

WORKtest poskytuje +

Systémové nástroje a funkcionality benchmarkingu pro nejrůznější porovnání dat a studie personálních auditů napříč celou firmou.

Výstupy (reporty):

Rozdělení grafické / textové

Výstupů z psychodiagnostiky WORKtest je mnoho – každý klient si je může podle potřeby sestavit sám vlastní výstup v administraci

Assessment WORKtest je silnou zbraní firem

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Česká verze

English version

Česká verze

English version

Русская версия