🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Komplexní HR psychodiagnostický SW

Vhodnost na pracovní pozici

váha důležitosti 95%

zjistíte, jak vám jedinec sedne do firmy a bude kompatibilní s firemní kulturou

2000 pracovních pozic

Pracovní výkon a zátěž

váha důležitosti 75 %

zjistíte, jak výkonný jedinec bude v jednotlivých kompetencích

300 hodnotících kritérií 

Rizikové faktory výkonu

 váha důležitosti 85 %

zjistíte rizikové chování jedince a jak se bude na pozici projevovat

50 faktorů rizikového chování 

 

recruitment

WORKtest je online psychodiagnostika nové generace, která předčila dotazníkové šetření. Je objektivní, spolehlivá, validní, neumožňuje stylizaci. Je vhodná pro celý adaptační proces HR (od náboru až po outplacement).

Diagnostika osobnosti umožňuje sestavovat a editovat vlastní výstupy podle potřeby klienta a pokrýt tak potřeby majitelů firem, personálních agentur, poradenských společností či koučů. 

Online psychodiagnostika podává komplexní obraz jedince ve 3 stěžejních oblastech:

Pracovní pozice – Výkon –  Rizikové faktor

Stručně o metodě 

recruitment
assessment

Online psychodiagnostika poskytuje:

1. Osobnostní, výkonové a risk Audity

Jsou systémem předdefinované komplexní výstupy (reporty), které čítají průměrně 30 – 50 hodnoticích kritérií v dané oblasti.

2. Kompetenční modely výkonu a pozic

Uživatel je sestavuje z nabídky 300 kritérií sám, podle potřeby a rozsahu – viz seznam kritérií.

Kompetenční modely jsou o rozsahu:

3. Systémové nástroje diagnostiky

Benchmarking  Recruitment- Development – Cross slouží pro nejrůznější porovnání  dat výsledků diagnostiky,  napříč celou firmou, pro jednotlivce č tým.

4. Pracovní pozice

Slouží pro měření jednotlivců či týmů na stávající či budoucí pracovní pozice  firmy. 

5. Procesní mapy kompetencí

Výstupy na přání klienta, které sestavíme specifické  kompetence na základě požadavků

6. Doplňkové výstupy

Nezbytné pro kvalitní práci HR manažerů

WORKtest poskytuje +++

Systémové nástroje a funkcionality benchmarkingu pro nejrůznější porovnání dat a studie personálních auditů napříč celou firmou.

Výstupy (reporty):

Rozdělení grafické / textové

Výstupů z psychodiagnostiky WORKtest je mnoho – každý klient si je může podle potřeby sestavit sám vlastní výstup v administraci

WORKtest je silnou zbraní nadnárodních firem

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Česká verze

English version

Русская версия