Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

DNA firem

Víte, co je srdcem vaší firmy? DNA firmy je unikátní nástroj pro zjištění stavu a potenciálu částí či celé firmy. Odpovídá na otázky jaké má firma reálné hodnoty, jaký má interní potenciál zaměstnanců, jednotlivých týmů, kam směřuje a s jakou dynamikou.

 

DNA vaší firmy jste vy, majitelé společnosti.

DNA firmy je otázkou k zamyšlení:                                                                                       

 • Jakou má firma identickou hodnotu?
 • Jaký má potenciál a kam směřuje?
 • Jak dál, a co pro to může udělat?

DNA vychází z vašich srdcí, hodnot, vizí, cílů, možností a schopností vašich lidí ve firmě.

Proč je znalost DNA firmy tak významná pro firemní praxi, co tím náš klient získá?

 • nejrůznější významová data důležitá pro růst a stabilizaci společnosti
 • detekuje skutečný stav i atmosféru firmy zevnitř a má porovnání s jinými ekvivalenty
 • přispěje ke zlepšení kvality řízení, motivace, spokojenosti a klimatu ve firmě
 • aplikuje účinné závěry měřených dat do firmy, na zaměstnance i vedení
 • znalost DNA firmy – její identitu, nasměruje cestu, stabilizaci a růst firmy požadovaným směrem.

DNA firmy se zaměřuje na 5 významových ukazatelů a hodnot:

 1. Vitalita firmy – energetický potenciál zaměstnanců, entuziasmus, motivace
 2. Srdce firmy – well-being, kolegialita, přátelskost, ohleduplnost a tolerance zaměstnanců 
 3. Dynamika firmy – angažovanost, aktivita, agilita a výkonový potenciál zaměstnanců     
 4. Hodnoty firmy – integrita, etika, odpovědnost
 5. Zranitelnost firem – rizikové faktory chování zaměstnanců, únava, prokrastinace

Společnost může na základě vlastní DNA zjistit skutečný stav integrity i hodnoty z hlediska lidských zdrojů, což je jeden z klíčových pilířů stability společnosti.
Na základě tohoto grafu společnost zjistí srovnání se skutečným a optimálním stavem firmy. Každá firma získává na základě měření dat certifikát DNA firmy

Co je BPA?

Benchmarking (BenchmarkPersonalAudit) – BPA – je systémový nástroj, který je částí softwarové psychodiagnostiky WORKtest® a slouží klientům k měření a poměřování všech dat. Vytváří nejrůznější srovnávací dílčí i komplexní personální audity, rešerše a studie lidských zdrojů ve firemním prostředí. Jedná se o velmi účinný systém strategických dat s doporučením pro management řízení lidských zdrojů a vedení firmy. Zaměřuje se na zjišťování firemních hodnot a jejich skutečné DNA na základě reálných (tvrdých) dat. 

 BPA jsme zaměřili na pět hlavních oblastí:

 • Recruitment – slouží k měření vhodnosti uchazečů (kandidátů) na pracovní pozice s možností seřadit kandidáty podle kvality výkonu i vhodnosti na pracovní pozice.
 • Team – slouží k měření a poměřování výkonu a kvality kandidátů na základě spuštěných auditů, kompetenčních modelů, procesních map kompetencí nebo jiných výstupů.
 • Development – slouží pro měření rozvoje jedince a týmů v čase, sleduje jejich vývoj, progres, stagnaci – u jednotlivců, týmů i celých firmem.
 • Cross – slouží k měření a poměřování všech dat napříč všemi výstupy.
 • DNA – slouží pro zjišťování a měření reálných hodnot firmy.

Na jaké otázky BPA odpoví a jaké jsou nejčastější typy otázek?

 • Jak zvýšit spokojenost zákazníků?
 • Jak zvýšit prodejnost a obrat?
 • Jaké jsou vaše nejlepší a nejhorší ukazatele výkonu?
 • Jak výkonné angažované máte zaměstnance?
 • Jak zaměstnanci vnímají hodnoty firmy?
 • Kdo je agilní, výkonný a kdo se veze?
 • Jak snížit fluktuaci kandidátů z náboru a u stávajících zaměstnanců?
 • Jak zvýšit efektivitu call-center?
 • V čem je vaše konkurenceschopnost?
 • Jak rizikový lidský kapitál má vaše společnost?
 • Jak jsou kompatibilní s firemní kulturou?
 • Kdo je aktivní, pasivní a kdo je fluktuant? 

Nejčastější typy BPA (studie, audity, rešerše)

 • zvýšení obchodu a prodeje, zákaznický servis
 • zvýšení výkonu a agility
 • rozvoj a vzdělávání
 • risk, fraud, etika a spolehlivost
 • snížení fluktuace zaměstnanců
 • zvýšení korupční odolnosti
 • firemní hodnoty, angažovanost a prosperita
 • DNA firmy ve vztahu k výkonu, firemním hodnotám, dynamiky, rizikových faktorů a kolegiality

Dokumenty ke stažení

2016_benchmark_B2B

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

 • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět