Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

DNA firem

DNA firmy jste vy, majitelé společnosti a vaši zaměstnanci. Tvoříte hodnoty a naplňujete své cíle.

Víte, co je srdcem vaší firmy? 

 • DNA firmy je unikátní řešení mapující potenciál firmy, sleduje reálné hodnoty, potenciál zaměstnanců, kam firma směřuje a jak je schopna naplňovat vize a cíle majitelů. ​DNA vaši firmy předurčuje její konkurenceschopnost na trhu.

 

 • Měřením firemního DNA společnost zjistí srovnání skutečného a optimálního stavu firmy. Firma získává studii " DNA firmy "se závěrečným doporučením na základě benchmarkingu ostrých (reálných) dat v čase. Díky výsledným, graficky zpracovaným hodnotám se majitelé firem dozví, jaký je status jejich společnosti. Zda je firma zdravá, konkurence schopná, či:
  • Stagnující
  • Rozvojová
  • Agilní
  • Dynamická
  • Dravá.

DNA firmy odpoví na otázky

 • jakou má firma identickou hodnotu z hlediska lidských zdrojů?
 • jaký je výkonový potenciál zaměstnanců?
 • jaké má firma reálné hodnoty, na čem může stavět?
 • směřuje firma k cílům, s jakou dynamikou, co ji ohrožuje?                                                                          

 DNA firmy klientovi přinese

 • nejrůznější významová data důležitá pro růst a stabilizaci firmy
 • detekuje skutečný stav i atmosféru firmy zevnitř
 • porovnává data s jinými společnostmi
 • zlepšuje řízení, motivaci, spokojenost, angažovanost a firemní klima 
 • aplikuje účinné závěry validně měřených dat do firmy, zaměstnance i vedení
 • znalost DNA firmy ověřuje realitu, stabilizuje firmu, řídí fluktuaci požadovaným směrem.

DNA firmy se zaměřuje na 5 významových hodnot 

 1. Vitalita firmy                                           energetický potenciál zaměstnanců, entuziasmus, motivace
 2. Srdce firmy ​                                          well-being, přátelskost, ohleduplnost, tolerance, spokojenost 
 3. Dynamika firmy                                    angažovanost zaměstnanců     
 4. Hodnoty firmy                                         integrita, etika, odpovědnost, morální hodnoty
 5. Zranitelnost firem                                  omezující činitele, rizikové faktory chováni, únava, prokrastinace, syndrom vyhoření.

DNA firmy zkoumá

 • Jak zvýšit spokojenost zákazníků?
 • Jak zvýšit prodejnost a obrat?
 • Jaké jsou nejlepší a nejhorší ukazatele výkonu?
 • Jak máte výkonné angažované zaměstnance?
 • Jak zaměstnanci vnímají hodnoty firmy?
 • Kdo je agilní, výkonný a kdo se veze?
 • Jak snížit fluktuaci kandidátů z náboru, či u stávajících zaměstnanců?
 • Jak zvýšit efektivitu práce call-center?
 • V čem je vaše konkurenceschopnost?
 • Jaký rizikový lidský kapitál má vaše společnost?
 • Jak jsou kompatibilní s firemní kulturou?
 • Kdo je aktivní, pasivní a kdo je fluktuant? 

DNA v realizaci

 • obchod a prodej, zákaznický servis, péče o klienta
 • výkon, agilita, rozvoj a vzdělávání
 • risk, fraud, etika, kolegialita, spolehlivost
 • fluktuace, řízení, prosperita, leadership
 • firemní hodnoty, angažovanost, perspektiva, loajalita a další...

On- line Psychodiagnostika a její nástroje umožní naplno využít potenciál zaměstnanců ve firmě a optimalizovat fluktuaci. Pro více info, či schůzkunás kontaktuje ed@worktest.cz

Dokumenty ke stažení

2016_benchmark_B2B
Znáte DNA vaší firmy? // Članek v HKP (Zpravodaj Hospodářské komory hl. m. Prahy) 3/2018.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

 • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět