🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Up-skilling a Re-skilling jako klíč k adaptabilitě a inovaci ve firmách

Adaptabilita a rozvoj zaměstnanců se stávají klíčovými faktory pro udržení konkurenceschopnosti firem. Zaškolování pracovníků do nových rolí a jejich přizpůsobení se proměnlivým potřebám trhu otevírá dveře k širšímu spektru cílů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Důvěra v podnikání – Můj osobní příběh

Podnikání je cesta plná nejistot, výzev a rozhodnutí, která vyžadují nejen odvahu, ale především důvěru. Mým příběhem je vývoj WORKtestu, nástroje, který jsem začala vyvíjet v roce 1996.

Rozpoznejte a zastavte manipulátory v práci

Manipulace v pracovním prostředí může mít negativní dopad na individuální výkon i na týmovou atmosféru. Díky pochopení různých typů manipulátorů a jejich taktik můžeme lépe chránit sebe a naše kolegy před potenciálně škodlivými vlivy.

Co je Quiet Quitting a jak ovlivňuje firmy​

Ticho, které zní jako varování. Ticho, které má fatální důsledky pro firmu. Tiché odcházení zaměstnanců, známé také jako Quiet Quitting. Je to fenomén, který vyvolává otázky ohledně motivace, angažovanosti a duševního zdraví v pracovním prostředí. Jak může tato forma rezignace ovlivnit firmy a co to znamená pro jednotlivé zaměstnance?

Řízení Talentů v 21. století

V současném dynamicky se vyvíjejícím ekonomickém prostředí, které je charakterizováno globalizací a technologickým pokrokem, čelí firmy neustálým výzvám v oblasti řízení talentů. Adaptabilita na tyto změny je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti.

Umění Argumentace v pracovním prostředí

V moderním pracovním prostředí je schopnost efektivně argumentovat a udržet si přitom tvář klíčová. Argumenty, založené na faktech a logice, jsou nezbytné pro sdělení myšlenek a přesvědčování ostatních, zejména v manažerské, týmové a obchodní komunikaci.

Jak na nové návyky a postoje

Změna návyků a postojů je klíčem k osobnímu růstu a úspěchu. Je to proces, který vyžaduje jasné cíle, trpělivost a konzistenci.

Česká verze

English version

Русская версия