🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Psychodiagnostika pro firmy WORKtest

WORKtest pro agilní HR | majitele firem | poradce | kouče | agentury

Váš partner pro měření kompetencí, rozvoj týmu, budování důvěry a firemní kultury, poskytující nástroje pro zlepšení výkonu zaměstnanců, leaderů i firem.

Detaily WORKtestu:

 • Snadný, rychlý, intuitivní – zefektivní HR procesy.
 • Efektivní řízení pro leadery, talenty, týmy, firmy.
 • Přesnost nad 90%, důvěryhodné, validované metody.
 • Objektivní hodnocení, fakta bez bez stylizace
 • Inovativní nástroje  zaměřeny na 360° hodnocení a HR kompetence.
 • Kompletní řešení, vše na jednom místě.
 • Nástroje pro nábor, firemní kulturu, DNA.
 • Benchmark – statistiky, data a  SWOT analýzy.
 • Od roku 2004 relevantní a ověřená data.
 • Bezkonkurenční, kvalita, cena, výkon, přesnost.
 • 300 kompetencí z jednoho testu, ucelený pohled na týmy i firmu.

 

Průvodce WORKtest                                Seznam měřených kompetencí

Pro firmy, manažery, HR

S námi zjistíte, kdo jsou vaši zaměstnanci či firemní partneři. Budete vědět, koho ve firmě máte, kam je můžete posunout a jak dosáhnout cíle. Naše nástroje transformují vaše rozhodnutí do jasně měřitelných, a posunou vaši firmu na novou úroveň.

Firemní zdraví

Jste-li vyčerpaní a cítíte nedostatek energie, hledáte cestu k obnovení své životní spokojenosti? Toužíte zbavit se chronické únavy, stresu a všech faktorů, které vám odebírají energii? Vitality Program je klíčem k obnově vaší vitality a energie.

Akademie WORKtest

EDU – vzdělávací program WORKtest (dále jen EDU-WT) je určen všem uživatelům psychodiagnostiky WT, kteří budou oprávněni pracovat s výslednými daty diagnostiky. Program má dvě úrovně BASIC a PROFESIONAL 15 % teorie, a 85 % praxe

Talent Management

Nabízíme komplexní služby v oblasti talent managementu, včetně inovativních metod výběrových řízení a objektivní psychodiagnostiky, podpořené strategickým benchmarkingem. Naše řešení efektivně posilují výkon a efektivitu týmů ve firmách.

worktest psychodiagnostika pro firmy


Proč právě WORKtest? Eliminuje zkreslení výsledků až o 99 %

WORKtest je postavený na podvědomí, což zastupuje 95 % naši mysli. Test vás vidí takové, jací doopravdy jste, bez zkreslení a stylizace; jedinec není schopen test prolomit, proto výsledky sedí.
Dotazníky a testy jsou postaveny na vědomí, což zastupuje 5 % naší mysli. Test vás vidí takové, jak vy chcete být viděni a vnímáni – do odpovědí dotazníku se snadno stylizujete a lehce pochopíte, jak test funguje, proto jsou výsledky ovlivněné a sedí jen z části. 

Rozhodujete se na základě 5 % nebo 95 % ? Výběr je vždy vaše volba. 

WORKtest - flexibilní řešení, výhody, jednoduchost

WORKtest transformuje HR procesy nabízením inovativních, variabilních kompetenčních modelů přizpůsobených vašim potřebám. Platforma poskytuje komplexní řešení pro široké spektrum HR aktivit, od selekce a rozvoje zaměstnanců po měření výkonu, prostřednictvím pokročilého online testování. Díky validovaným studiím s přesností nad 90% a unikátnímu přístupu k testování na podvědomé úrovni odstraňujeme možnost jakékoli stylizace. Výsledky jsou rychlé a přesné, což zajišťuje efektivní rozhodování, prezentované v přehledných grafech s normami populace. WORKtest zvyšuje efektivitu HR procesů, šetří náklady, posiluje týmovou spolupráci, přispívá k růstu a prosperitě firmy.

Benchmarking - relevantní data, efektivita

Benchmark Personal Audit (BPA) od WORKtest je pokročilý nástroj pro detailní porovnání a analýzu všech dat výkonu a chování zaměstnanců. Je klíčový pro efektivní a strategické řízení, dosahování cílů a Agilní rozvoj HR. Tato platforma poskytuje efektivní benchmarking pro nábor, rozvoj  a cross benchmarking dat včetně SWOT analýz. Díky více než 90% přesnosti, ověřené validizačními studiemi, a pozitivním referencím od klientů, WORKtest vyniká jako moderní, výkonný HR nástroj. Články a studie přináší zajímavé poznatky pro HR. Optimalizujte konkurenceschopnost a posilte tržní postavení vaší firmy s WORKtestem, který zaručuje, že vaše HR rozhodnutí jsou podložena nejnovějšími technologiemi a přesnými daty.

DNA firmy je ukazatelem konkurenceschopnosti

konkurenceschopnost worktest dna firmy

Měříme DNA firmy

DNA firmy je unikátní řešení psychodiagnostiky WORKtest. DNA sleduje reálné hodnoty firmy, integritu, angažovanost,  potenciál firmy i zaměstnanců. Určuje kam firma směřuje, a jak je schopna naplňovat vize a cíle. ​DNA firmy hraje klíčovou roli konkurenceschopnosti firmy na trhu a formování firemní kultury. Zároveň zajišťuje spokojenost zaměstnanců. Díky našim pokročilým algoritmům Worktestu měříme hodnoty firmy, které jsou nezbytným indikátorem kvality firemní kultury. Máte zájem o to, jak se odlišujeme od ostatních? Rádi vám to prozradíme.

PROGRAM worktest - firemní kultura

Firemní kultura

Žádné dotazníky a dlouhé workshopy mapující firemní kulturu, ale pomocí algoritmu psychometriky WORKtest tvoříme a měříme identické profily firemní kultury, které jsou z hlediska potřeb, cílů a angažovanosti zaměstnanců přínosné. Vybírejte zaměstnance, kteří jsou v souladu s firemní kulturou a integrity, dosáhnete daleko lepších výsledků, zaměstnanci budou angažovaní, integrovaní a spokojeni, práce je bude bavit a naplňovat, a navíc budou šířit vaše dobré jméno. Zajímá vás jak to děláme jinak? 

Jsme odborníci na lidské zdroje se zaměřením na psychodiagnostiku inovace, vývoj, validizaci a benchmarking dat.

Eva Urbanová worktest CEO

Mgr. Eva Urbanová, autor psychodiagnostiky

S 25 lety praxe v oboru lidských zdrojů jsem vytvořila revoluční nástroje pro dosažení maximálního úspěchu ve světě pracovního managementu. 

Moje cesta začala v roce 1996, kdy jsem se zaměřovala na poskytování poradenství a výběr zaměstnanců pro firmy. Postavila jsem si 5 základních otázek, na které jsem hledala odpovědi:

 1. Jak identifikovat nejlepšího kandidáta pro danou pozici?
 2. Jak zlepšit týmovou spolupráci a efektivitu?
 3. Jak dosáhnout maximálního potenciálu jednotlivců ve firemním prostředí a jak ho měřit?
 4. Jak eliminovat zjistit a eliminovat  rizikové faktory  a optimalizovat fluktuaci? 
 5. Jak pomoci lidem dosáhnout vyššího výkonu a životní spokojenosti?

 

Tradiční dotazníky mi nestačilya proto jsem vytvořila WORKtest, který se stal průlomovým psychodiagnostickým nástrojem v oblasti řízení lidských zdrojů. Nahradil dotazníky a testy a spojil vše v jedno komplexní řešení diagnostiky, bez stylizace.

Jsem připravena vám pomoci dosáhnout vašich cílů v pracovním managementu a osobním rozvoji.

Řekli o nás

Dynamic groupe reference na Worktest

Analýza DNA je skvělá především v tom, že jasně měří naše firemní ukazatele. Analýza DNA dává managementu do ruky skvělý nástroj, jak firmu posunout dál. Kateřina Harink, CEO.

workshop basic

DNA sledujte reálné hodnoty, potenciál zaměstnanců, kam firma směřuje, jak je schopna naplňovat vize a cíle.

Díky spolupráci s firmou Evy Urbanové a společnosti Assessment Technology, s.r.o. jsme podstoupili transformaci naší společnosti. Specialisté firmy provedli pečlivou analýzu a srovnali optimální stav naší firmy s jejím aktuálním stavem. Výsledkem této spolupráce byla komplexní studie s důkladným benchmarkingem reálných dat v průběhu času, která nám poskytla nepřehlédnutelný obraz o stavu naší společnosti.

Tato studie nám  poskytla tvrdá, objektivní data,   konkrétní doporučení a  strategický plán. Bylo pro nás klíčoví  dozvědět se, jaký je skutečný status naší společnosti a co je potřeba udělat pro dosažení našich ambiciózních cílů.

Sledování DNA naší firmy zahrnuje reálné hodnoty, potenciál zaměstnanců a směr, kterým firma směřuje. Je to náš klíčový prvek pro naplňování našich vizi a cílů.

Díky partnerství s firmou Evy Urbanové jsme se stali výrazně konkurenceschopnějšími a efektivnějšími.

Jsme přesvědčeni, že naše rozhodnutí investovat do této spolupráce bylo nejlepší, co jsme mohli udělat pro budoucnost naší firmy.

Pokud hledáte cestu k úspěšné transformaci vaší společnosti a chcete sledovat vaši firemní DNA, doporučujeme vám se spojit s touto firmou.“

Jednoduše data umí a mají skvělý vhled do lidí. Víme, jak dál naši firmu strategicky rozvíjet.

Automatizovali jsme výběr, selekci a hodnocení kandidátů

Rozlučte se s externími personálními agenturami. A řiďte si výběrové řízení sami! 

Zjednodušte celý proces na maximum a pracujte efektivně s viditelnými výsledky. Čas, který jste věnovali náročné administraci výběrových řízení zkrátíte na minumum. Vše je automatizované a máte úplný přehled o výsledcích na jednom místě.

aaa auto karolína Topolová - reference Worktest

WORKtest® se postupem času stal běžnou součástí náborového procesu u vytypovaných pozic, kde nám záleží na hlubším poznání morálních a rizikových tendencí našich kandidátů, které i běžně realizovaným assessment centrem nejsme schopni odhalit.

Romana Štěpánová - Future recruitment, reference Worktest

Identifikovali jsme spolehlivost a loajalitu kandidátů již ve výběrovém procesu

Detekujte včas díky našemu systému podvodné, nestandardní, rizikovéhé a korupční jednání

Nespoléhejte na důvěryhodnost doporučení a své pocity, zaměřte se na měřitelná fakta. Jsme firma, která se dlouhodobě zaměřuje na odhalování rizikového chování již v procesu selekce kandidátů, náboru sa výběru, což považujeme za stěžení činnost pro naše klienty. Poskytujeme jim maximální garance bezpečného výběru z hlediska podstaty lidského chování, motivace, mentálních a duševních předpokladů.

future recruitment worktest

Při vyhledávání specialistů do vedoucích pozic jsme využívali  kromě osobních pohovorů také diagnostické metody, např. Assessment Centre.  Nejvíce se nám osvědčila diagnostika WORKtest, protože umí nabídnout vysokou  uživatelskou variabilitu výstupů a možnost sestavení vlastních reportů,  zejména benchmarking nejvhodnějších kandidátů již ve fázi selekce a náboru. Další osvědčenou metodou v rozvoji  stávajících zaměstnanců využíváme  Development centre. Vyplatilo se nám DC doplnit o metody vzdělávání a rozvoje psychodiagnostikou WORKtest. Rozhodně tuto kombinaci doporučujeme.

Máte uchazeče srovnatelné kvality? Vyberte toho pravého.

Změřte 3 klíčové pohledy osobnosti,  kompetenční model pozice, kompetenční model výkonu a kompetenční model rizikového chování se zaměřením na výkon.

Jednotlivé modely AC/DC vždy „děláme na míru“ společnosti. Využíváme metody, které mapují dané kompetence, kopírují pracovní činnosti, sledují potřeby a cíle firmy, ale diagnostika WT, nám vždy ukáže vhled a víme, koho před sebou máme.

worktest reference

Systém WORKtest využíváme dlouhodobě primárně pro činnost náboru a výběru zaměstnanců od řadových až po ty klíčové. Diagnostika nám umožňuje lépe poznat kandidáty na dané pozice. Na základě WORKtestu jsme byli schopni vybrat ty nejlepší kandidáty a snížili jsme výrazně fluktuaci a stabilizovali odborníky.

WORKTEST JE SILNOU ZBRANÍ FIREM

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Test založený na relevantních datech, bez možnosti stylizace

Česká verze

English version

Česká verze

English version

Русская версия