🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Co je štěstí?

Štěstí, často popisované jako konečný cíl lidské existence, se jeví jako složitá a mnohostranná emoce, která ovlivňuje naše každodenní životy.

Up-skilling a Re-skilling jako klíč k adaptabilitě a inovaci ve firmách

Adaptabilita a rozvoj zaměstnanců se stávají klíčovými faktory pro udržení konkurenceschopnosti firem. Zaškolování pracovníků do nových rolí a jejich přizpůsobení se proměnlivým potřebám trhu otevírá dveře k širšímu spektru cílů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Jak stres ovlivňuje motivaci zaměstnanců?

Stres má na pracovní výkon složitý vliv, který nelze zredukovat pouze na jeho dopad na motivaci. Ačkoli korelace mezi stresem a některými motivačními faktory mohou být slabé, stres (jak distres, tak eustres) ovlivňuje pracovní výkon.

Důvěra v podnikání – Můj osobní příběh

Podnikání je cesta plná nejistot, výzev a rozhodnutí, která vyžadují nejen odvahu, ale především důvěru. Mým příběhem je vývoj WORKtestu, nástroje, který jsem začala vyvíjet v roce 1996.

Co ovlivňuje angažovanost zaměstnanců?

V současné době, kdy se podnikatelské prostředí neustále vyvíjí a zvyšuje se konkurence, se stává angažovanost zaměstnanců klíčovým faktorem úspěchu pro každou firmu. Angažovanost nejenže přímo ovlivňuje produktivitu, aktivitu a iniciativu, ale má také zásadní vliv na perspektivu zaměstnanců z dlouhodobého hlediska ve firmě a schopnost efektivně spolupracovat s kolegy.

Rozpoznejte a zastavte manipulátory v práci

Manipulace v pracovním prostředí může mít negativní dopad na individuální výkon i na týmovou atmosféru. Díky pochopení různých typů manipulátorů a jejich taktik můžeme lépe chránit sebe a naše kolegy před potenciálně škodlivými vlivy.

Jak rozpoznat a čelit manipulaci v pracovním prostředí

Manipulace v pracovním prostředí je složitý problém, ale se správnými nástroji a přístupy lze čelit jejím negativním dopadům. WORKtest nabízí cenné údaje, které mohou pomoci při rozpoznávání a řešení manipulativního chování.

Co je Quiet Quitting a jak ovlivňuje firmy​

Ticho, které zní jako varování. Ticho, které má fatální důsledky pro firmu. Tiché odcházení zaměstnanců, známé také jako Quiet Quitting. Je to fenomén, který vyvolává otázky ohledně motivace, angažovanosti a duševního zdraví v pracovním prostředí. Jak může tato forma rezignace ovlivnit firmy a co to znamená pro jednotlivé zaměstnance?

DNA firmy – případová studie

Komplexní diagnostický přístup WORKtestu v rámci analýzy DNA firmy dokáže identifikovat klíčové problémy ve firmě a navrhnout efektivní řešení, která vedou k udržitelnému rozvoji a konkurenceschopnosti firmy.

Česká verze

English version

Русская версия