🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Mgr. Blanka Trávničková

WORKtest jsem si udělala v rámci seberozvoje a koučinku. Výsledky jsou rozsáhlé, věcné a dobře srozumitelné. Výborná je i grafická část a doporučení, jak pracovat s výsledky.

V-Invest CZ a.s., spolumajitel společnosti

Systém WORKtest využíváme, aby nám umožnil změřit potenciál všech zaměstnanců. Díky tomu jsme zjistili, jakým směrem se lidi ve firmě vyvíjí a kam směřují.

IZOMAT, s.r.o, obchodně stavební společnost, personální ředitelka

Nejvýraznějším efektem a přínosem při práci se systémem WORKtest byla možnost zefektivnit HR procesy v celé šíři. Systém komplexně využíváme. Pomohl nám identifikovat ty klíčové lidi a zejména najít a stabilizovat obchodníky, kterých je v této oblasti nedostatek

COFELY a.s – francouzský koncern GDF SUEZ

Psychodiagnostiku WORKtest znám již z dřívějšího působení v nadnárodní strojírenské společnosti, proto jsem jí začala využívat i při mé současné pracovní pozici. Přínosem bylo zkvalitnění výběru zaměstnanců, měření výkonu a jejich motivace.

Loma Systems, s.r.o. – strojírenský průmysl, HR manaže

sychodiagnostické testy jsou pro nás důležitou součástí výběrového řízení na pozice specialistů a na manažerské pozice. Poskytují nám klíčové informace o uchazečích finálního výběru a porovnání vhodnosti na dané pracovní pozice.

ESA S.R.O., PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA

Diagnostiku WORKtest využíváme řadu let v rámci výběrových řízení i na manažerské pozice. Získáváme komplexní informace o výkonu, schopnostech a dovednostech kandidáta včetně rizikového chování.

HARSCO METALS SLOVENSKO S.R.O.

Sme globálna spoločnosť, ktorej kľúčovou hodnotou je integrita a etické princípy v podnikaní a chceme, mať tých najlepších zamestnancov bez ohľadu na pozíciu.

TRW autoelektronika, s.r.o., personální ředitelka

Systém WORKtest využíváme od začátku roku 2010 primárně pro činnost náboru a výběru zaměstnanců od řadových až po klíčové, které provádíme vlastními assessment centry v kooperaci se společností WORKtest. Diagnostika nám…

Lear corporation Czech Republic s.r.o., HR manager

Co se týče náboru, tak WORKtest® je výborný pro výběr správných a vhodných uchazečů do firmy. Momentálně pracujeme s našimi předpoklady, jaký kandidát asi je. Na základě WORKtestu® známe jeho motivaci, výkon, vhodnost na…

Fincentrum Premier, ředitel divize

Po prvním roce startu nové zaměstnanecké divize jsme si nechali změřit DNA, abychom si ověřili, že máme dobře postavené kompetenční a hodnotové základy nové divize a současně jsme chtěli vědět, kde máme rezervy k dalšímu…

Česká verze

English version

Русская версия