Diferenciální schopnosti WORKtestu a dotazníku TVP

Pro diagnostiku osobnostních charakteristik řidičů z povolání, vybodovaných řidičů či řidičů se zákazem řízení motorových vozidel existuje řada metod. To však není důvod k tomu, aby nebyly vytvářeny a ověřovány metody nové.

Přehled validizačních studií a projektů v čase

Základní vlastnosti psychodiagnostických testů a standardy, které mají tyto testy mít:

Objektivita, sleduje nezávislost skóru; validita, udává, nakolik test měří konstrukt, který měřit má; reliabilita pak popisuje přesnost tohoto měření.

O validaci a standardizaci WT

Tato část obsahuje normy a stručný popis postupů validizace a standardizace. Standardizační vzorek Konstrukce norem, ze kterých vychází WT, prošla dvěmi vlnami tvoření standardizačního vzorku…

Psychogeometrie ve světě

Psychogeometrie – odkazy a stručné anotace různých variant studií 2014. „Nový přístup k výuce typů osobnosti zákazníka ve školním kurzu osobního prodeje“. Abstrakt: Znalost „stylů“ prodejců a zákazníků…