🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

PARTNERSTEST – VÝZKUM 2018

PartnersTest (PT) je komplexní výstup testu ze systému WORKtest. Měří vlastnosti chování, které jsou důležité pro úspěšný vztah v páru muž-žena. PT se skládá z 26 položek, které popisují vlastnosti jednotlivce v oblastech: Psychika, Vztahy, Rizikové faktory chování, Osobnost v Sexuálním chování. Celkové skóre představuje percentil, který vyjadřuje, jak se jednotlivec umístil mezi probandy, kteří tvoří statistický vzorek (N = 10 078), nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než on.

Vlastnosti sexuálního chování uživatelů sociální sítě Facebook

V rámci našeho výzkumného programu od 12. do – 31. 10. 2018 námi byla provedena krátká studie o sexuálním chování mezi uživateli sociální “Facebook“. Pro výzkum byla použita online platforma. Celkem bylo dotazováno 376 lidí ve věku od 18 do 47 let (Průměr – 25, Směrodatná odchylka – 6.12), z nichž bylo 97 mužů a 279 žen. Vzhledem k složení vzorku lidí lze říci, že data mohou být reprezentativní poměrné skupiny uživatelů sítě “Facebook“, kteří se zajímají o téma sexuality, kdy muži zastupují 26 % a ženy 74 % respondentů, z čehož ženatých/vdaných bylo 16 % ve vztahu 49 % a svobodných 35 %..

Diferenciální schopnosti WORKtestu a dotazníku TVP

Pro diagnostiku osobnostních charakteristik řidičů z povolání, vybodovaných řidičů či řidičů se zákazem řízení motorových vozidel existuje řada metod. To však není důvod k tomu, aby nebyly vytvářeny a ověřovány metody nové.

Přehled validizačních studií a projektů v čase

Základní vlastnosti psychodiagnostických testů a standardy, které mají tyto testy mít:

Objektivita, sleduje nezávislost skóru; validita, udává, nakolik test měří konstrukt, který měřit má; reliabilita pak popisuje přesnost tohoto měření.

O validaci a standardizaci WT

Tato část obsahuje normy a stručný popis postupů validizace a standardizace. Standardizační vzorek Konstrukce norem, ze kterých vychází WT, prošla dvěmi vlnami tvoření standardizačního vzorku…

Psychogeometrie ve světě

Psychogeometrie – odkazy a stručné anotace různých variant studií 2014. „Nový přístup k výuce typů osobnosti zákazníka ve školním kurzu osobního prodeje“. Abstrakt: Znalost „stylů“ prodejců a zákazníků…

Česká verze

English version

Русская версия